Все комментарии СОБИРАЕМ ВСЕ - ВЫДЕЛЯЕМ ГЛАВНОЕ Все комментарии

Квіт бореться із ворогами Табачника?

2 июня 2014 г.
Квіт бореться із ворогами Табачника?
Кілька Народних депутатів днями подали депутатський запит щодо кадрових ініціатив міністра освіти і науки Сергія Квіта. Зокрема, мова іде про звільнення ним з посади ректора Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі О.Покрещука. Нардепи вказують на численні порушення в ході перевірки цього вишу Державною інспекцією навчальних закладів, в тому числі – підроблення підписів та розповсюдження неправдивої інформації щодо опального ректора.


“Пікантності цьому скандалові надає і те, що саме в цьому виші у 2001 році отримав диплом про другу «вишку» сам Янукович - пише видання “ПіК”, яке взялося детально розібратися із згаданою ситуацією. - Невже це стало причиною звільнення?” “Ситуація виглядає дивною, якщо згадати постійну ворожнечу звільненого Квітом ректора із Табачником - продовжує ПіК. - Так, близько року тому Табачник відмовився підписувати контракт із новообраним колективом ректором Покрещуком, майже півроку той був в.о., а університет постійно відвідували комісії з МОНу. Будь-яке звернення від університету (наприклад, про поновлення ліцензування мза спеціальністю «Правознавство») повністю ігнорувалось. Причина проста – рік тому Покрещук відмовився заходити до кабінету заступника Табачника Суліми, аби «домовитись» як всі…”

“Чим Покрещук не догодив Квіту – невідомо - розмірковує далі видання. - Принаймні, у «табачниковські» часи вони начебто перебували по один бік барикад. Викладачі ВНЗ, які сьогодні пишуть у всі інстанції на захист ректора, можуть підтвердити, що університет фінансів і міжнародної торгівлі восени 2004 року прихистив біля 300 майданівців, а зимою 2013-2014 років проректори особисто контролювали, чи всі студенти повернулися з Майдану живими та здоровими, чи не треба когось із в’язниці витягати…”

За словами автора матеріалу в ПіКу, на посаду в.о. ректора без жодних виборів колективу (що є прямим порушенням процедури) Квіт призначив колишнього першого проректора – пана Гвоздецького, звільненого свого часу за зловживання службовим становищем. Крім того, за матеріалами перевірки фінінспекцією Києва проти нього було порушене кримінальне провадження. На цю «дрібничку» звернула увагу газета «Голос України».

“За чиєю порадою Квіт вирішив провести такі оригінальні кадрові зміни, лишається тільки здогадуватись. Але судячи з того, що команда Табачника досі на керівних посадах – радити в МОН є кому. Радники втягують міністра у неабиякий скандал – Покрещук вже подав позов до суду” - йдеться в журналістському розслідуванні.

Квит будет бороться с врагами Табачника?

Несколько народных депутатов на днях подали депутатский запрос относительно кадровых инициатив министра образования и науки Сергея Квита. В частности, речь идет об увольнении им с должности ректора Украинского государственного университета финансов и международной торговли О.Покрещука. Нардепы отмечают многочисленные нарушения в ходе проверки этого вуза Государственной инспекцией учебных заведений, в том числе - подделку подписей и распространение ложной информации про опального ректора.

"Пикантности этому скандалу придает и то, что именно в этом вузе в 2001 году получил диплом о второй «вышке» сам Янукович - пишет издание "ПиК", которое взялось детально разобраться с упомянутой ситуацией. - Неужели это стало причиной увольнения?" "Ситуация выглядит странной , если вспомнить постоянную вражду уволенного Квитом ректора с Табачником - продолжает ПиК.

- Да, около года назад Табачник отказался подписывать контракт с новоизбранным коллективом ректором Покрещуком, почти полгода он был и.о., а университет постоянно посещали комиссии МОН. Любые обращения от университета (например, о восстановлении лицензирования специальности «Правоведение») полностью игнорироваись. Причина проста - год назад Покрещук отказался заходить в кабинет заместителя Табачника Сулимы, чтобы «договориться», как все..."

"Чем Покрещук не угодил Квиту - неизвестно - рассуждает далее издание . - По крайней мере , в «табачниковские» времена они вроде находились по одну сторону баррикад. Преподаватели, которые сегодня пишут во все инстанции в защиту ректора, могут подтвердить, что университет финансов и международной торговли осенью 2004 года приютил около 300 майдановцев, а зимой 2013-2014 годов проректоры лично контролировали, чтобы все студенты вернулись с Майдана живыми и здоровыми, следя, не надо ли кого-то из тюрьмы вытаскивать..."

По словам автора материала в “ПиКе”, на должность и.о. ректора без выборов коллектива (что является прямым нарушением процедуры) Квит назначил бывшего первого проректора - г-на Гвоздецкого , уволенного в свое время за злоупотребление служебным положением. Кроме того , по материалам проверки фининспекцией Киева против него было возбуждено уголовное производство . На эту «мелочь » обратила внимание газета «Голос України».

"По чьму совету Квит решил провести такие оригинальные кадровые изменения, остается только догадываться. Но судя по тому, что команда Табачника еще на руководящих должностях - советовать в МОН есть кому. Советники втягивают министра в нешуточный скандал - Покрещук уже подал иск в суд ", - говорится в журналистском расследовании.

Источник: «ПИК».
УНИАН